ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ASPERGER ΚΑΙ ΥΛΑ
Email
info@aspergerhellas.org
Περιεχόμενα:
Τα βίντεο αυτά έχουν
δημιουργηθεί είτε
από τους ίδιους
τους
 Αυτιστικούς,
τους
Asperger
(Σύνδρομο Άσπεργκερ)
και τους ΥΛΑ (Υψηλής
Λειτουργικότητας
Αυτιστικούς)
,
είτε από γονείς ή άλλους
στον χώρο του Αυτισμού.
Βίντεο στα
Ελληνικά και
Αγγλικά
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΥΤΙΣΤΙΚΟΙ
SPERGER καιΥΛΑ
Α