Πληροφορίες
σχετικά με τον
Αυτισμό
Περιεχόμενα:
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΥΤΙΣΤΙΚΟΙ
Α
SPERGER καιΥΛΑ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ASPERGER ΚΑΙ ΥΛΑ
Email
info@aspergerhellas.org
πληροφορίες σχετικά
με τον
Αυτισμό,
το
Asperger
(Σύνδρομο Άσπεργκερ)
και το ΥΛΑ (Υψηλής
Λειτουργικότητας
Αυτισμό)
που
ενδιαφέρουν γονείς,
εκπαιδευτικούς,
ειδικούς κτλ.