Πολλά άτομα με Αυτισμό,
Asperger (Σύνδρομο
Άσπεργκερ)
 
και
ΥΛΑ (Υψηλής
Λειτουργικότητας
Αυτισμό)
, έχουν
πολλές φορές κάποια
καλλιτεχνική κλίση.
Εδώ θα βρείτε
μια μικρή έκθεση της
δουλειάς τους.
Καλλιτεχνικές
επιδόσεις ατόμων
με Αυτισμό
  • Γραφικές Τέχνες
  • Εικαστικές Τέχνες
WEEDS ON A LAKE SHORE
WIRED ALIEN
ASLEEP
???? ???
THE ARTIST AT WORK
CONCERVATION
FRESH GREEN
Περιεχόμενα:
THE SIRENS
HAND 3
HAND 1
HAND 2
TROMBONUDE
RARE VIEW
WICKES HALL
REACHING OUT
BIRDS ARE FREE
  • Φωτογραφία
AEGINA AKROKERAMO
AEGINA ROOFTOP
AEGINA FACADE
AEGINA GREEN WINDOW
AEGINA FER FORGE
AEGINA WINDOW 2
AEGINA RED DOOR
CHURCH 1
CHURCH 2
CHICAGO 1
CHICAGO 2
CHICAGO VINTAGE
GUGGENHEIM
PAST AND PRESENT
AEGINA BALCONY
MEDICAL CENTER


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ASPERGER ΚΑΙ ΥΛΑ
Email
info@aspergerhellas.org
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
SPERGER καιΥΛΑ
ΥΤΙΣΤΙΚΟΙ
Α