Εδώ θα βρήτε
διάφορα άρθρα που
αναφέρονται γενικά
σε θέματα συμπεριφοράς
και νοοτροποίας
αυτών που έχουν
Αυτισμό, Asperger
(Σύνδρομο Άσπεργκερ)
και ΥΛΑ (Υψηλής
Λειτουργικότητας
Αυτισμό)
Άρθρα Ποικίλων
Θεμάτων
Περιεχόμενα:


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ASPERGER ΚΑΙ ΥΛΑ
Email
info@aspergerhellas.org
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
SPERGER καιΥΛΑ
ΥΤΙΣΤΙΚΟΙ
Α