Οι δραστηριότητές μας (2008 - 2014):
Ο Σύλλογός μας
οργανώνει συναντήσεις,
διαλέξεις και παρουσιάσεις
με σκοπό να
γνωστοποιήσει στο ευρύ
κοινό τον
Αυτισμό,
το
Asperger
(Σύνδρομο Άσπεργκερ)
και τον ΥΛΑ (Υψηλής
Λειτουργικότητας
Αυτισμό)
Δραστηριότητες του
Συλλόγου μας


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ASPERGER ΚΑΙ ΥΛΑ
Email
info@aspergerhellas.org
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
SPERGER καιΥΛΑ
ΥΤΙΣΤΙΚΟΙ
Α