Οι συναντήσεις μας (2008 - 2014):
Δείτε
Φωτογραφίες
Ο Σύλλογός μας
οργανώνει συναντήσεις,
ειδικά για γονείς και
παιδιά (έως 12 ετών)
με
Αυτισμό, Asperger
και  ΥΛΑ (Υψηλής
Λειτουργικότητας
Αυτισμό)
με σκοπό την
"κοινωνικοποίησή"
τους μέσα στο πλαίσιο
της οικογένειας
Επιστροφή
Συναντήσεις
Γονέων & Παιδιών
Δείτε
Φωτογραφίες


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ASPERGER ΚΑΙ ΥΛΑ
Email
info@aspergerhellas.org
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Α
Δείτε
Φωτογραφίες
  • Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2009: 1η Συνάντηση Αυτισμού/Asperger/ΥΛΑ για  
    ΓΟΝΕΙΣ και ΠΑΙΔΙΑ ανεξαρτήτου ηλικίας, στην Καστοριά
Εντυπώσεις
και
Φωτογραφίες
Δείτε
Φωτογραφίες
ΥΤΙΣΤΙΚΟΙ
SPERGER καιΥΛΑ
Εντυπώσεις
και
Φωτογραφίες
Δείτε
Φωτογραφίες
Δείτε
Φωτογραφίες