Αυτισμός και Αυτιστικοί Ενήλικες

Ο Αυτισμός είναι κυρίως γνωστός ως μια αναπτυξιακή διαταραχή στα παιδιά, και
δυστυχώς ελάχιστα γνωστός ως μια διαταραχή στους ενήλικες. Όμως, υπάρχουν
χιλιάδες ενήλικες με Αυτισμό, Σύνδρομο Asperger και Υψηλής Λειτουργικότητας
Αυτισμό (ΥΛΑ), που βιώνουν πολλές δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή.

Δυσκολίες που κάποια μέρα θα αντιμετωπίσουν και τα παιδιά που διαγνώσκονται
σήμερα με Αυτισμό, Σύνδρομο Asperger ή ΥΛΑ, όταν ενταχθούν ως ενήλικες αυτιστικοί
στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε η νομοθεσία ούτε οι κατάλληλες δομές
που θα βοηθήσουν αυτά τα παιδιά.

Στην Ελλάδα, δεν υπάρχει καν η αναγνώριση της ύπαρξης ενηλίκων αυτιστικών εκτός
των ενηλίκων που ζουν σε κάποιο οικοτροφείο ή ίδρυμα!

Ο Σύλλογός μας επιζητά την κατανόηση και κυρίως αναγνώριση των προβλημάτων
και δυσκολιών των ενηλίκων αυτιστικών, ειδικά εκείνων της μέσης και μεγάλης ηλικίας.
Ένας ενήλικας αυτιστικός, είτε ζει μόνος του είτε με την οικογένειά του, αντιμετωπίζει
καθημερινά τον Αυτισμό του χωρίς καμμία ψυχολογική ή κοινωνική βοήθεια.

Πολλοί ενήλικες αυτιστικοί καταλήγουν να ζουν στο
περιθώριο της κοινωνίας. Αυτοί
οι Έλληνες άντρες και γυναίκες δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να λάβουν την διάγνωση
του Αυτισμού καθώς η ευρεία αναγνώριση του Αυτισμού είναι ένα σχετικά πρόσφατο
φαινόμενο.

Έτσι δεν έλαβαν και την αναγκαία εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες στα παιδικά ή
εφηβικά τους χρόνια. Χωρίς αυτές τις δεξιότητες και με πολλά προβλήματα
επικοινωνίας που αντιμετωπίζουν στην κάθε τους επαφή με άλλους, πολλοί ενήλικες
αυτιστικοί καταλήγουν να
απομονωθούν ολοκληρωτικά, χωρίς την ικανότητα να
ανταπεξέλθουν στις καθημερινές απαιτήσεις της (κοινωνικής) ζωής τους.

Γι΄αυτό το λόγο, ο Σύλλογός μας βάζει σε προτεραιότητα τον εντοπισμό αυτών των
ενηλίκων αυτιστικών.

Ο άλλος βασικός μας στόχος, είναι να παρέχουμε υποστήριξη σε ειδικές καταστάσεις
όπως είναι μια (βαριά) ασθένεια ή μια επιπρόσθετη αναπηρία που οι ενήλικες
αυτιστικοί μπορεί να αντιμετωπίσουν καθώς μεγαλώνουν σε ηλικία. Τέτοιες
καταστάσεις
αυξάνουν το άγχος του αυτιστικού και κάνουν πιο αιχμηρά τα
προβλήματα επικοινωνίας, με αποτέλεσμα να βιώνει αδιαφορία, επιθετικότητα ή και
κακοποιήσεις που στηρίζονται στη
λανθασμένη αντίληψη της συμπεριφοράς του
αυτιστικού από την κοινωνία γενικά και τους άλλους γύρω του ειδικότερα.

Οι συνεχείς παρανοήσεις είναι που θα οδηγήσουν τον αυτιστικό στην μοναξιά και την
απομόνωση από τους άλλους ανθρώπους, στη χαμηλή αυτοεκτίμηση, στην έντονη και
χρόνια κατάθλιψη, ακόμη και στην αυτοκτονία.

Αν και υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα κάποια μέριμνα και φροντίδα για τα παιδιά και
τους εφήβους, απουσιάζουν εντελώς θεσμοθετημένα μέτρα για τους αυτιστικούς όταν
μπουν στην ενηλικίωση, στη μέση ηλικία και στα
γηρατειά.

Τι θα συμβεί όταν αυτοί οι αυτιστικοί φτάσουν στα 40 ή στα 70 τους και έρθουν
αντιμέτωποι με την κρίση της μέσης ηλικίας, και την ώριμη τρίτη ηλικία; Ποιος θα είναι
εκεί να τους στηρίζει και να μεσολαβεί γι΄αυτούς; Ποιός θα τους παρέχει την
(ψυχολογική) συμπαράσταση και φροντίδα που έχουν ανάγκη;

Γι’ αυτό ο Σύλλογος μας οργανώνει κοινωνικές δραστηριότητες που βοηθάνε στην
επανένταξη των αυτιστικών ενηλίκων, και κάνει αφιλοκερδώς παρουσιάσεις που
προσφέρουν μιά εικόνα του Αυτισμού που είναι εντελώς άγνωστη στην Ελλάδα:
πως
βιώνει τον Αυτισμό ένα άτομο από μέσα
!

Με αυτό τον τρόπο βοηθάμε με τις εμπειρίες και τις κατακτημένες γνώσεις μας τους
γονείς αυτιστικών παιδιών, εφήβων και νέων να κατανοήσουν σωστά τα προβλήματα
και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά τους στο μέλλον ώστε να τα
προετοιμάσουν σήμερα για την ενήλικη ζωή τους μέσα  στην κοινωνία μας.

Οικογένειες Αυτιστικών Παιδιών

Παράλληλα με την μέριμνα των αυτιστικών ενηλίκων, ο Σύλλογός μας βοηθά και
οικογένειες με αυτιστικά παιδιά. Η βοήθεια που προσφέρουμε είναι σε τομείς όπως η
εκπαίδευση και το σχολείο, η κοινωνικοποιήση, η εξωσχολική απασχόληση, οι
θεραπευτικές προσεγγίσεις, κ.α.

Στον τομέα της εκπαίδευσης και του σχολείου ειδικότερα ή βοήθεια που προσφέρουμε
είναι συμβουλευτική και πρακτική. Η
συμβουλευτική βοήθεια έχει την μορφή
επισκέψεων κατ’ οίκον και συζητήσεων με όλη την οικογένεια πάνω σε θέματα που
τους απασχολούν σχετικά με την συμπεριφορά του αυτιστικού παιδιού,  την σωστή
διαπαιδαγώγηση του, την επιλογή θεραπευτικών προσεγγίσεων που αποσκοπούν στην
ομαλή ένταξη του παιδιού στην σχολική δομή, και την επιλογή νηπιαγωγίου ή/και
σχολείου.

Επίσης, συμβουλευτική βοήθεια προσφέρουμε σε καταστάσεις που μπορεί να
αντιμετωπίζει το παιδί μέσα σην τάξη ή το σχολείο γενικότερα, όπως προβλήματα με
συμμαθητές ή/και την δασκάλα,
προβλήματα εκφοβισμού και βίας (bullying), ή
και ακραίες καταστάσεις όπως η εκδίωξη του αυτιστικού παιδιού απο το σχολείο.

Η
πρακτική βοήθεια που προσφέρουμε είναι η ανεύρεση ατόμων που θα αναλάβουν
την παράλληλη στήριξη του αυτιστικού μαθητή, η
διοργάνωση παρουσιάσεων και
ομιλιών
μέσα στην τάξη ή το σχολείο με σκοπό την ενημέρωση των συμμαθητών για
τον Αυτισμό και τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αυτιστικός μαθητής, η
εύρεση πρακτικών λύσεων για καταστάσεις όπως η κούραση και οι εκρήξεις θυμού,
η υπερκινητικότητα, η διάσπαση προσοχής και το άγχος, σε συνεργασία με τους γονείς
και τους δασκάλους/καθηγητές.

Ενα άλλο μέσο υποστήριξης των οικογενειών είναι και οι συναντήσεις που οργανώνουμε
για Γονείς και Παιδιά έως 12 ετών. Κατά την διάρκεια των συναντήσεων οι γονείς έχουν
την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, να
ανταλλάξουν πληροφορίες και
εμπειρίες
και να ανανεώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα θέματα που τους
απασχολούν γύρω απο τον Αυτισμό, ενώ τα παιδιά κοινωνικοποιούνται μέσα από το
παιχνίδι με ειδικούς θεραπευτές, που προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο
Σύλλογό μας.

Οικογένειες Αυτιστικών Εφήβων και Νέων

Για οικογένειες με παιδιά στην εφηβεία προσφέρουμε επίσης βοήθεια σε μορφή
συμβουλευτικής και πρακτικής συμπαράστασης.  Αρχικά με μια αξιολόγηση της
κατάστασης στο σπίτι, μέσα από συζήτηση με τους γονείς και τον ίδιο τον έφηβο.
Ανάλογα με την κατάσταση, η συμβουλευτική  προς τους γονείς αφορά θέματα
διαπαιδαγώγησης και συμπεριφοράς, διαμόρφωσης των σχέσεων με τα άλλα μέλη της
οικογένειας, εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού,
σεξουαλικής
αγωγής και σχέσεων με το άλλο φύλο
, εκμάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων και
ένταξης σε ομάδες κοινωνικοποίησης.

Η πρακτική υποστήριξη έχει την μορφή εργοθεραπευτικής παρέμβασης με την
εκμάθηση των κοινωνικών δεξιοτήτων, πρώτα στο προστατευμένο περιβάλλον του
σπιτιού και ύστερα σε πραγματικές συνθήκες μέσα στην κοινότητα.  Επίσης γίνεται
συστηματική εκπαίδευση για τα
θέματα σεξουαλικότητας και για την κοινωνική
συνδιαλλαγή με άτομα του άλλου φύλου, με σκοπό τη δημιουργία και διατήρηση μιας
υγιούς σχέσης. Σημαντικός τομέας εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη
εργασιακών
ικανοτήτων του εφήβου και η ανεύρεση του κατάλληλου πλαισίου για την
επαγγελματική του ένταξη ως ενήλικας.

Επίσης, οργανώνουμε συναντήσεις για ‘Εφηβους και Νέους, κατά τις οποίες ο κύριος
στόχος είναι η
κοινωνικοποίηση του εφήβου μέσα από πολλές και διαφορετικές
δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν σαν σκοπό να κεντρίσουν το
ενδιαφέρον του εφήβου, να τον φέρουν σε επαφή με άλλους αυτιστικούς εφήβους που
μπορεί να γίνουν φίλοι του, να του προσφέρουν
νέες εμπειρίες και γνώσεις,  να του
διδάξουν κοινωνικούς κανόνες και να του δώσουν την ευκαιρία να κάνει θετικά βήματα
προς την ανεξαρτητοποίηση και την  ενηλικίωση.

Στις συναντήσεις των Εφήβων και Νέων, οι γονείς είναι ευπρόσδεκτοι αλλά ο ρόλος
τους δεν είναι ενεργός. Οι γονείς μπορούν να έρθουν, να καθίσουν και να περάσουν την
ώρα τους με συζήτηση και ευχάριστη παρέα με άλλους γονείς, ενώ παράλληλα μπορούν
να δούν το παιδί τους καθώς αυτό
δραστηριοποιείται ανεξάρτητο και
συναναστρέφεται με συνομηλίκους του.
Ο Σύλλογος μας
έχει ως σκοπό
να γνωστοποιήσει
ευρύτερα
τον
Αυτισμό,
το
Αsperger
(Σύνδρομο Άσπεργκερ)

και τον
ΥΛΑ (Υψηλής
Λειτουργικότητας
Αυτισμό)
στην Ελλάδα.
Γιατί ένας Σύλλογος
από και γιά ενήλικες
Αυτιστικούς;
Επιστροφή
Ο σκοπός του Συλλόγου μας:


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ASPERGER ΚΑΙ ΥΛΑ
Email
info@aspergerhellas.org
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
SPERGER καιΥΛΑ
ΥΤΙΣΤΙΚΟΙ
Α