Η Μουσική ως εργαλείο για την εξερεύνηση
της διαδικασίας επεξεργασίας συναισθημάτων
του Αυτιστικού μυαλού

Ημερομηνία Έκδοσης Άρθρου: 14 Μάιος 2008
Πηγή: Mark Wheeler University of California - Los Angeles
www.medicalnewstoday.com
Για περισσότερες πληροφορίες κοιτάξτε στο
www.grammyintheschools.com

Η μουσική έχει μια παγκόσμια ικανότητα να αναδεικνύει τα πιο βαθιά μας
συναισθήματα. Δυστυχώς, στα παιδιά με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, η
κατανόηση συναισθημάτων είναι μια πολύ δύσκολη αποστολή. Μπορεί η μουσική να
τους βοηθήσει;

Χάρη στη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων  GRAMMY,ερευνητές
στο UCLA είναι στα πρόθυρα να το ανακαλύψουν.

Άτομα με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος έχουν δυσκολίες στην αναγνώριση
συναισθημάτων, ιδιαίτερα κοινωνικών συναισθημάτων τα οποία εκφράζονται μέσω
εκφράσεων του προσώπου –ένα κατσούφιασμα,  ένα υπομειδίαμα, ένα χαμόγελο. Αυτή
η ανικανότητα μπορεί να στερήσει από ένα παιδί την ικανότητα να επικοινωνήσει και να
κοινωνικοποιηθεί και οδηγεί συχνά σε κοινωνική απομόνωση.

Σε μια πρωτοποριακή μελέτη με επιβλέπων τον Istvan Molnar-Szakacs, έναν ερευνητή
στο κέντρο Tennenbaum του UCLA για τη Βιολογία της Δημιουργικότητας, η μουσική
θα χρησιμοποιηθεί ως  ένα εργαλείο για να εξερευνηθούν οι ικανότητες των παιδιών με
Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού να αναγνωρίζουν συναισθήματα σε μουσικά
αποσπάσματα και εκφράσεις του προσώπου.

"Η μουσική είναι γνωστό από καιρό πως αγγίζει τα αυτιστικά παιδία," λέει ο Molnar-
Szakacs. "Μελέτες από τις πρώτες μέρες της έρευνας πάνω στον αυτισμό μας έχουν ήδη
δείξει ότι η μουσική προκαλεί ενδιαφέρον και αφοσίωση στα παιδιά με Διαταραχές του
Φάσματος του Αυτισμού. Πιο πρόσφατα, τέτοιες ικανότητες, όπως η μουσική μνήμη και
οι ικανότητες, που είναι σχετικές με τον τόνο του ήχου σε παιδία με Διαταραχές του
Φάσματος του Αυτισμού, διαπιστώθηκε πως είναι εξίσου καλές ή ακόμη καλύτερες απ’
ότι  σε κανονικά αναπτυσσόμενα παιδιά."

Επιπλέον, λέει, οι ερευνητές έχουν δείξει ότι επειδή πολλά παιδιά με Διαταραχές του
Αυτιστικού Φάσματος ενδιαφέρονται εκ φύσεως για τη μουσική, ανταποκρίνονται καλά
σε θεραπείες που βασίζονται στη μουσική.

Αλλά κανείς δεν έχει κάνει ποτέ μελέτη για να διαπιστώσει αν τα παιδιά με Διαταραχές
του Αυτιστικού Φάσματος επεξεργάζονται τα «μουσικά» συναισθήματα και τα
κοινωνικά συναισθήματα με τον ίδιο τρόπο που τα επεξεργάζονται τα κανονικά
αναπτυσσόμενα παιδιά.

Σε αυτή τη μελέτη, ο  Molnar-Szakacs θα χρησιμοποιήσει «συναισθηματική μουσική»
για να εξετάσει περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στην επεξεργασία των
συναισθημάτων.

"Η υπόθεσή μας είναι ότι αν μπορούμε να απασχολήσουμε την περιοχή του εγκεφάλου
που εμπλέκεται στην επεξεργασία των συναισθημάτων χρησιμοποιώντας
«συναισθηματική» μουσική, αυτό θα ανοίξει νέες πόρτες για την εκπαίδευση παιδιών με
Διαταραχές του Αυτιστικού φάσματος έτσι ώστε να αναγνωρίζουν καλύτερα  
συναισθήματα μέσα από κοινωνικά ερεθίσματα, όπως οι εκφράσεις του προσώπου."  

Ο κυρίαρχός σκοπός της μελέτης αυτής, φυσικά, είναι να διαφωτίσει σχετικά με τις
αιτίες που προκαλούν τον αυτισμό. Ο Molnar-Szakacs θα χρησιμοποιήσει νευρολογική
εικόνα – λειτουργική μαγνητική τομογραφία (functional magnetic resonance imaging-
fMRI) – για να δει και να συγκρίνει την  εγκεφαλική δραστηριότητα στα παιδιά με
Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού με την εγκεφαλική δραστηριότητα σε κανονικά
αναπτυσσόμενα παιδιά, ενόσω και οι δύο ομάδες απασχολούνται με την αναγνώριση
συναισθημάτων σε πρόσωπα και μουσικά αποσπάσματα.

"Η μελέτη ίσως να βοηθήσει να κατανοήσουμε πως ο εγκέφαλος επεξεργάζεται
συναισθήματα σε παιδιά με αυτισμό. Αυτό με τη σειρά του θα μας βοηθήσει να
αναπτύξουμε πιο  βέλτιστους τρόπους παρέμβασης," λέει ο Molnar-Szakacs. "Κυρίως,
αυτή η μελέτη θα μας βοηθήσει να προωθήσουμε τη χρήση της μουσικής ως ένα ισχυρό
εργαλείο για τη μελέτη των εγκεφαλικών δραστηριοτήτων, από τη γνώση ως τη
δημιουργικότητα."

Περίπου 15 παιδιά με Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού, με ηλικίες που
κυμαίνονται από 10 έως 13, θα συμμετάσχουν στη μελέτη αυτή, η οποία
πραγματοποιείται κάτω από την αιγίδα της Ομάδας Βοήθειας του Ερευνητικού
Συνδέσμου Αυτισμού του UCLA(UCLA Autism Research Alliance).

Ο σύνδεσμος, που διευθύνεται από την Elizabeth Laugeson του UCLA, είναι μια
πρωτοποριακή κοινοπραξία  ανάμεσα στη μη κερδοσκοπική Ομάδα Βοήθειας, που
εξυπηρετεί παιδιά με ειδικές ανάγκες που σχετίζονται με τον αυτισμό, και το Ινστιτούτο
Semel Νευροεπιστημών και Ανθρώπινης Συμπεριφοράς του UCLA, και είναι
αφιερωμένο στην ενίσχυση και διεύρυνση της έρευνας για τις Διαταραχές του Φάσματος
του Αυτισμού.

Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται επίσης σε συνεργασία με την Katie Overy,
συνδιευθύντρια του Ινστιτούτου για τη Μουσική στην Ανθρώπινη και Κοινωνική
Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου της Σκωτίας.

"Αυτό στο οποίο ελπίζουμε φυσικά είναι ότι η δουλειά αυτή όχι μόνο θα έχει
επιστημονική αξία και ενδιαφέρον, αλλά πάνω απ’ όλα, θα φέρει σε βελτιώσεις στην
πραγματική ζωή και στην ποιότητα της ζωής αυτών των παιδιών.", λέει ο Molnar-
Szakacs.
Επιστροφή


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ASPERGER ΚΑΙ ΥΛΑ
Email
info@aspergerhellas.org
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
SPERGER καιΥΛΑ
ΥΤΙΣΤΙΚΟΙ
Α