Αγαπητοί φίλοι,

Η Ημερίδα "Πρόσωπο με Πρόσωπο με τον Αυτισμό" θα συμπεριλαμβάνει το βασικό
σεμινάριο
"Κατανόηση του Αυτιστικού Τρόπου Σκέψης" μαζί και το σεμινάριο του
2ου κύκλου
"Αυτισμός: Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση"

Σε τι θα σας βοηθήσει η Ημερίδα αυτή;
Η Ημερίδα αυτή θα δώσει την δυνατότητα σε γονείς και επαγγελματίες/ειδικούς, αλλά και κάποιον που
δεν έχει καμία απολύτως γνώση του Αυτισμού, να κατανοήσει σε πλάτος και βάθος πως και κυρίως
γιατί οι αυτιστικοί (είτε είναι παιδιά, έφηβοι ή ενήλικες) σκέφτονται και λειτουργούν με έναν τρόπο
άκρως διαφορετικό απο τους νευροτυπικούς.
Επίσης θα δώσει την δυνατότητα μάθησης τρόπων βελτίωσης της σχέσης και αλληλεπίδρασης του
αυτιστικού  με το περιβάλλον του (γονείς και οικογένεια κυρίως) και να κατανοήσει πως συμβάλουν σ'
αυτή την σχέση τα θέματα της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, της Επικοινωνίας και της Εκπαίδευσης.
(Σημείωση: Νευροτυπικός είναι ένας μη αυτιστικός. Ο όρος αυτός τέθηκε απο τους ίδιους τους αυτιστικούς και προέρχεται απο το
"νευρολογικά τυπικός" εις αντίθεση με το "νευρολογικά άτυπος" που θεωρήται πως είναι ένας αυτιστικός)


Το πρόγραμμα της Ημερίδας:
10.00πμ Εγγραφές
10.30πμ Αρχή της Ημερίδας

ΜΕΡΟΣ Α'
"Ο Αυτισμός και το Σύνδρομο 'Ασπεργκερ: Ένας Διαφορετικός Τρόπος Σκέψης"
Ηλέκτρα Αναγνωστοπούλου, Εξελικτική Ψυχολόγος
"Ο Αυτισμός και το Σύνδρομο 'Ασπεργκερ: Μιά Ματιά από Μέσα"
Πέρλα Μεσσίνα, Πρόεδρος του Συλλόγου και Αυτιστική Ενήλικας
(ΒΑ Ψυχολογίας/Κοινωνιολογίας)
Βιωματικό Εργαστήριο
------------------
ΜΕΡΟΣ Β'
"Η Φύση της Αγάπης: Πως Κτίζεται η Εμπιστοσύνη και η Ασφάλεια"
Πέρλα Μεσσίνα, Πρόεδρος του Συλλόγου και Αυτιστική Ενήλικας
"Κοινωνική Αλληλεπίδραση και οι Αισθήσεις μας"
Πέρλα Μεσσίνα
"Στερεοτυπίες και Ηχολαλίες και γιατί τις χρειαζόμαστε"
Πέρλα Μεσσίνα
------------------
ΜΕΡΟΣ Γ'
"Εμπειρίες Λογοθεραπείας με Αυτιστκά Παιδιά"
Ειρήνη Παπαλιού, Λογοθεραπεύτρια
"Αισθητηριακή Ολοκλήρωση και ο ρόλος της Εργοθεραπείας"
Κωνσταντίνα Θεοδώρου, Λόγοθεραπεύτρια/Εργοθεραπεύτρια
"Αυτισμός και η Δομημένη Εκπαίδευση"
Γιούλη Τσίρτογλου, Ψυχολόγος/Παιδαγωγός Ειδικής Αγωγής
Ερωτήσεις & Απαντήσεις
6.30μμ Τέλος της Ημερίδας

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στο τέλος της Ημερίδας.
Ο Σύλλογός μας
διοργανώνει μιά Ημερίδα
που εξηγεί αναλυτικά
την νοοτροπία και
αντίληψη των
Αυτιστικών, Asperger
(Σύνδρομο Άσπεργκερ)
και των ΥΛΑ (Υψηλής
Λειτουργικότητας
Αυτιστικών)
Ημερίδα
"Πρόσωπο με Πρόσωπο
με τον Αυτισμό"
Ημερομηνία διεξαγωγής της Ημερίδας:
Επιστροφή
SPERGER καιΥΛΑ
ΥΤΙΣΤΙΚΟΙ
Α
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ASPERGER ΚΑΙ ΥΛΑ
Email
info@aspergerhellas.org
Σας περιμένουμε από τις 10πμ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 8, 1ος όρ.
Στάση Μετρό Μοναστηράκι
από Αθηνάς προς Ομόνοια 2o στενό αριστερά